Sản Phẩm

 

Mọi ý kiến đóng góp bạn có thể gửi đến blog của tôi


Giới thiệu  Sản phẩm  Hình ảnh  Tin tức   Liên Hệ  |  Thảo luận  Cá nhân  |  English

 

 

 

 Tetrix++

 

 

 

------------------------
 Issoni nihongowo benkyosimax

Japanese Study

  

 

 

---------------------------

 

 

 

 LamZip

 

 

 

---------------------------

 

 

 

New Block Mobile

 

 

 

---------------------------


 

 

Zip Algorithms

 

 

 

---------------------------

 

 

 

Treasure Hunt

 

 

 

---------------------------

 

 

 

Transfer Data On Network

 

 

 

---------------------------

 

 

 

Block XP

 

 

 

 

---------------------------

 

 

 

LamCaro

 

 

 

---------------------------

 

 

 

Net Management 2.0

 

 

 

--------------------------

 

 

 

Multichoice Examination Creater

 

 

 

 

 

 

Tetrix++

 Một phiên bản đổi mới khác nữa của Trò chơi Tetrix với nhiều chế độ chơi: phá hủy, tính giờ, vượt rào, cổ điển

"thay đổi cách chơi Tetrix của bạn" :D

Sản phẩm của FPT-Mobile (FMA)

Viết bằng: Java,  J2ME

 Download:        http://game.fptmobile.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Issoni Nihongowo benkyosimaxu - Cùng nhau học tiếng Nhật

Đây là một chương trình trợ giúp học tiếng Nhật. Sử dụng nhiều phương pháp học hiệu quả như trắc nghiệm, đoán từ... 

Viết bằng: Visual Basic.Net

 Download:  Chương trình          Mã nguồn          Dữ liệu

 

  

 

 

 

 

 

LamZip

Chương trình nén file sử dụng thuật toán nén huffman

Bài tập lớn môn Lý thuyết Thông tin, Khoa CNTT, ĐH.BK.TPHCM

Viết bằng: Visual C++, MFC

 Download:    Chương trình         Mã nguồn

  

 

 

 

 

 

  

Xếp Gạch - Mobile

Một phiên bản sáng tạo của Trò chơi Tetrix chạy trên điện thoại di động

Sản Phẩm dự thi Việt Nam Mobile Game 2005

Viết bằng: Java, J2ME

 Download:     Chương trình      Mã nguồn  

 

 

 

 

 

 

  

 


Các thuật toán nén

Hiện thực các thuật toán nén như Huffman, Shanon, Fano

Bài tập lớn môn Lý thuyết Thông tin, Khoa CNTT, ĐH.BK.TPHCM

Viết bằng: Visual C++, MFC

 Download:    Chương trình        Mã nguồn

 

 

 

 

 

Treasure Hunt

Một người truy tìm kho báu sử dụng một số thuật toán phức tạp

Bài tập lớn môn Cấu Trúc Dữ liệu và Giải Thuật, Khoa CNTT, ĐH.BK.TPHCM

Viết bằng:  Visual C++, MFC

 Download:     Chương trình        Mã nguồn        Tài liệu

 

 

 

 

 

Transfer Data On Network

Mô hình hóa quá trình truyền dữ liệu trên mạng

Bài tập lớn môn Kỹ thuật truyền số liệu, Khoa CNTT, ĐH.BK.TPHCM

Viết bằng: Visual C++, MFC

Download:  Chương trình         Mã nguồn        Tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

Block XP

Một phiên bản sáng tạo của trò chơi Tetrix chạy trên PC

Viết bằng: Free Pascal

 Download:   Chương trình         Mã nguồn

 

 

 

 

 

 

 

LamCaro

một phiên bản trò chơi Caro

Giải nhất kỳ thi Phần mềm sáng tạo tỉnh Quảng Bình năm 2003

Viết bằng: Pascal

Download:    Chương trình         Mã nguồn

 

 

 

 

 

 

Net Management 2.0

Chương trình quản lý quán Net Cafe gồm các tiện ích: tính giờ, tính tiền, đặt giá

Giải nhất kỳ thi Phần mềm sáng tạo tỉnh Quảng Bình năm 2003

Viết bằng: Pascal

 Download:   Chương trình          Mã nguồn

 

 

 

 

 

Multichoice Examination Creater

Chương trình giả lập kỳ thi trắc nghiệm gồm các tác vụ như: tạo đội, soạn câu hỏi-đáp án, thi trắc nghiệm

Giải nhất kỳ thi Phần mềm sáng tạo tỉnh Quảng Bình năm 2003

Viết bằng: Pascal

Download:     Chương trình    Mã nguồn